Què és un procés constituent

Un procés constituent és tot un seguit de pràctiques de radicalitat democràtica, a partir del qual el poble, la gent d’un país, participa activament en la redacció de la constitució.

Així, un procés constituent té una doble acció i objectiu:

  • Assentar mètodes de participació popular, que ens poden dur cap a la democràcia directa. En aquest sentit, el procés constituent és transformador, en incidir en la forma de fer política: el poble no delega el seu dret a decidir, sinó que n’és protagonista i responsable en opinar activament i de forma vinculant en les qüestions públiques.
  • Redactar la nova constitució i, per tant, definir el marc de valors i legalitat que regirant tot un poble.

En un procés constituent hi és cridat tothom a participar.

A Vilamajor, veïns i veïnes formen l’equip impulsor del procés. Aquest equip és obert a tothom que hi vulgui participar i pretén ser el més divers possible.

Si vols més informació o formar part de l’equip impulsor escriu a:

procesconstituentvilamajor@gmail.com